19:00

Bo rybka lubi pływać...

Bo rybka lubi pływać...
Bo rybka lubi pływać...


 Gdzieś bardzo daleko,
tam gdzie nie sięga ludzkie oko...
W głębi złotej wody
jest ona niezwykłej urody...
Ma oczy błękitem lśniące,
a łuski jak słońce...

                                                            Żródło: http://monsterbiuti.blox.pl

18:58

Jakich tysiące jest w kraju...

Jakich tysiące jest w kraju...
 Jakich tysiące jest w kraju...


Skromna wiejska kapliczka
jakich tysiące jest w kraju 
urzeka swoją prostotą 
stojąc na drogach rozstaju

18:28

Znów o czytaniu...

Znów o czytaniu...
 Znów o czytaniu...

 

Lubić czytanie - to znaczy godziny nudy, które człowiek
miewa w życiu, zmieniać na godziny radości.
                                                 
                                                                                                                                 Monteskiusz

16:42

Jak okręt na morzu...

Jak okręt na morzu...
Jak okręt na morzu...


Każdy człowiek potrzebuje stale nawet pewnej ilości trosk, cierpień 
lub biedy, tak jak okręt potrzebuje balastu, by płynąć prosto i równo.

                                                                                                                      A. Schopenhauer

11:55

Chabry i maki

Chabry i maki
Chabry i maki
 

Czerwonych maków tysiące
I chabrów niebieskich miliony
Na Twojej wyrosły łące
W moim kwitły wazonie
Bukiet już dawno przebrzmiały
Z oczu Twych i Twego ciała
Ty powróciłeś do żony
Ja wodę z wazonu wylałam
Kwiaty kwitły przez chwilę
Nie warto zaufać kwiatom
Płatki niczym motyle
Opadną nim przeminie lato
Deszcz łzami już tylko gorący
Spadnie płatkami z wazonu
Z maków czerwonych tysiąca
I chabrów niebieskich miliona


                                                                         "Maki i chabry" Jarzębina
                                                                           http://jarzebina.com.pl

Copyright © 2016 Ceramiczny Kamień , Blogger