22:35

Żabujałem się!

Żabujałem się!
Żabujałem się!


Stało się! Trafiła strzała Amora w żabiusza...

19:17

Murzynek

Murzynek
Murzynek


Bywają takie dni, że człowiek myśli nie wiadomo o czym i potem efekty  jego 
pracy delikatnie ujmując nieco odbiegają od tych oczekiwanych. Niech was 
nie zwiedzie to zdjęcie - zapraszam do poznania prawdziwej historii Murzynka.

21:20

Takiemu to dobrze...

Takiemu to dobrze...
Takiemu to dobrze...


Oparł głowę na łapach, nogi "wyrzucił" do tyłu i wyleguje się...
I na dodatek nie jest jeszcze zadowolony? To o co mu chodzi?

16:59

Adaptacja w mojej wersji

Adaptacja w mojej wersji
Adaptacja w mojej wersji


Za górami, za lasami, czyli w Ceramicznym Kamieniu była sobie metalowa 
lampka ze szklanym niebieskim abażurem, który w żaden sposób nie pasował 
do pozostałego otoczenia zdominowanego przez czerwień, ciemny brąz i krem.

13:59

U kreta w gościnie

U kreta w gościnie
U kreta w gościnie


 Mknie wiewiórka bardzo szybko,
Macha zgrabnie rudą kitką,
Zaproszona na przyjęcie,
Zrobi pamiątkowe  zdjęcie.

15:30

Gwiazdka z nieba

Gwiazdka z nieba
Gwiazdka z nieba


                    - Ma­musiu – za­pytała 7-let­nia dziew­czyn­ka – skąd wiemy, że się za­kocha­liśmy?
                    - Widzisz, Kocha­nie… - zaczęła mat­ka – to tak jak z gwiaz­da­mi.
                    - Z gwiaz­da­mi? – Zdzi­wiło się dziec­ko.
                    - Tak, Skar­bie. – Uśmie­chnęła się łagod­nie ko­bieta. – Gdy zer­kniemy na niebo nocą, 
                    widzi­my mi­liony ma­lutkich świecących pun­kcików. Do­piero po ja­kimś cza­sie dos­trze­gamy, 
                    że jed­na z nich świeci naj­jaśniej. Tyl­ko dla nas. Sta­je się tą naj­ważniej­szą – naszą gwiaz­dką. 
                    Przy­wiązu­jemy się do niej. Co noc wy­pat­ru­jemy na niebie, by znów móc poczuć jej obec­ność 
                    i zwie­rzyć się z nies­pełnionych marzeń; ta­jem­nic. Zaczynamy ją kochać, przy­wiązy­wać się. 
                    Ce­nić, uza­leżniać od jej obec­ności. Jed­nak by­wa i tak, że ona nag­le wy­gasa…

Copyright © 2016 Ceramiczny Kamień , Blogger