14:14

O piłce i kibicowaniu

O piłce i kibicowaniu
O piłce i kibicowaniu


To jest niepojęte, jedenastu ludzi,
 gania zawzięcie, i bardzo się trudzi.

22:54

Nad każdym przecież czuwa ktoś...

Nad każdym przecież czuwa ktoś...
Nad każdym przecież czuwa ktoś...

Ich głos jest jak strumień leśny
Delikatnie śpiewa pieśni
Które tylko w głębi ciszy
Serce, a nie ucho słyszy


13:30

Gdy pamięć zawodzi...

Gdy pamięć zawodzi...
Gdy pamięć zawodzi...


Na ludzką pamięć nie można liczyć, więc ja proponuję wspomagać
ją zapiskami na kolejnej z serii glinianych tabliczek.

16:24

Wyrzucona na brzeg

Wyrzucona na brzeg
Wyrzucona na brzeg

18:05

Proszę Państwa oto miś

Proszę Państwa oto miś
Proszę państwa oto miś


Proszę państwa, oto miś.
Miś jest bardzo grzeczny dziś,
Chętnie państwu łapę poda.
 Nie chce podać? A to szkoda...

                                                                "Niedźwiedź" J. Brzechwa
Copyright © 2016 Ceramiczny Kamień , Blogger